04/01/2011

Budget pour la Police à Wemmel: réaction de l'open VLD de Merchtem

Franstalig raadslid dreigt politiebudget af te keuren

  • dinsdag 04 januari 2011  (HET NIEUWSBLAD)
  • Auteur: (jhw)
WEMMEL - De kritiek op de politiezone AMOW vanuit Wemmelse Franstalige hoek blijft aanhouden. Burgemeester Eddie De Block (Open VLD) van Merchtem vraagt Wemmel kleur te bekennen.
  • dinsdag 04 januari 2011
  • Auteur: (jhw)

Alles over

Schepen en politieraadslid Roger Mertens (IC-CDH) spreekt van een vertrouwenscrisis binnen de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW) en vraagt een samenwerking met de Brusselse politiezones. Burgemeester Eddie De Block (Open VLD) van Merchtem vraagt hierover op de eerstkomende politieraad duidelijkheid aan de Wemmelse burgemeester Andries (LB).

Eddie De Block: ‘Wemmel kan niet van twee walletjes eten: én van de zone AMOW en van het Brusselse Gewest. Wemmel moet een keuze maken.'

Roger Mertens haalt hard uit nadat de politiedotatie in de Wemmelse gemeenteraad zelfs geen numerieke meerderheid meer haalde, maar kon worden goedgekeurd via onthoudingen en negen stemmen voor.

Mertens: ‘Wij protesteren als Intérêts Communaux (IC) al vijf jaar tegen de opslorping van Wemmel in de zone AMOW. Wemmel heeft op het vlak van criminaliteit gelijkaardige problemen als het Brusselse Gewest. Er was het voorstel om een ééngemeentezone te creëren met de toenmalige rijkswacht van Brussel, maar dat is niet gebeurd. Nu zitten we in AMOW met taalproblemen.'

‘Nochtans heeft Wemmel een échte permanentie nodig, die niet functioneert vanuit een directie die in Asse is gevestigd', vervolgt Mertens.

Hij waarschuwt dat het moeilijk zal zijn om de huidige politiek van de zone AMOW te blijven volgen. Hij bedoelt daarmee dat in de toekomst het budget kan worden afgekeurd door een meerderheid van (Franstalige) raadsleden in de Wemmelse gemeenteraad.

Niet volgens de wet

Burgemeester Eddie De Block reageert dat een afkeuring van het budget door de Wemmelse gemeenteraad voor de zone AMOW wettelijk niet kan.

‘Dit zou kunnen leiden tot de komst van een regeringscommissaris om orde op zaken te stellen in Wemmel', aldus De Block.
Serait-il possible que WEMMEL  SOIT SANCTIONNEE PAR UN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT alors qu'elle cherche à résoudre ses problèmes de criminalité identiques à ceux de BRUXELLES ?  L'épée de DAMOCLES flamande veille